O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Projekat se bavi jačanjem institucionalnih i ljudskih kapaciteta relevantnih institucija integrisanog upravljanja granicom radi ispunjavanja kriterijuma za pristup i primene Poglavlja 24. Svrha ovog ugovora je jačanje institucionalnih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za zaštitu bilja i Odeljenje za graničnu fitosanitarnu inspekciju, Uprave za veterinarstvo i Odeljenje veterinarske inspekcije, kao i Uprave carina pri Ministarstvu finansija za sprovođenje mera predviđenih IBM Strategijom i Akcionim planom. 

Ciljevi projekta

Ovaj projekat je osmišljen sa ciljem da produbi i proširi podršku koja se pruža Vladi Srbije kroz podršku Sektorskog budžeta IBM-a, koji je deo Ugovora o sektorskoj reformi (SRC). To je deo komplementarne podrške Sektorskom budžetu i sprovodiće se paralelno i u uskoj koordinaciji s drugim projektima koji imaju za cilj jačanje kapaciteta institucija uključenih u IBM. 

Sektor
  • Upravljanje migracijama
EuropeAid referenca
EuropeAid/139504/DH/SER/RS
Komponente
  • Unapređenje kapaciteta za finansijske usluge u institucijama da razviju, planiraju i prate izvršenje budžeta za sprovođenje mera iz Akcionog plana IBM.
  • Unapređene procedure rada Uprave za zaštitu bilja i Odeljenja za graničnu fitosanitarnu inspekciju, Uprave za veterinu i Odeljenja granične veterinarske inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Upravi carina (MoF) na graničnim prelazima.
  • Izgradnja kapaciteta osoblja u Ministarstvu unutrašnjih poslova (uključujući predstavnike Uprave kriminalističke policije, Sektora za unutrašnju kontrolu, Odeljenja za obrazovanje i obuku
Grad / Region
Republika Srbija
EU donacija
1.852.500 €
Pregovaračko poglavlje
  • 24 - Pitanja pravde, slobode i bezbednosti
Vreme implementacije
Septembar 2019. - Januar 2022.
Korisnik
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Implementiran od strane
KPMG d.o.o. Beograd u konzorcijumu sa Institutom Mihailo Pupin, VTT Technical Research Centre of Finland LTD i Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der angewandten forschung e.V.